onsdag 22 februari 2017

Känslor

Idag, onsdag, fortsatte vi med sagotemat. Vi pratade om känslor, hur de känns och kan se ut.

måndag 20 februari 2017

Fortsätter med sagofigurer

Idag fortsatte vi på begäran av barnen med att måla Elsa. Många diskutioner om vilken färg som ska var. 


fredag 17 februari 2017

Dags att införa barnråd på Erikslust förskola

Nu på torsdag är det dags för Erikslust förskolas Barnråd. En representant från varje "sida", alltså två från Kristallen och två från Diamanten, är med och förmedlar vad som har diskuterats med alla barnen på avdelningen. Det är Daniel och Pernilla som håller i Barnrådet och samtalar med barnen där.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att förskolan är barnens arena och då är det en självklarhet att de också ska vara med och bestämma. Barn ser på saker på ett annat sätt än oss vuxna och har viktiga perspektiv att tillföra.

 

I vårt uppdrag ingår också att introducera den demokratiska processen för barnen. Vi förklarar, samtalar och diskuterar med barnen så att det blir tydligt för barnen vad demokrati handlar om. Vi benämner med ordet demokrati och samtalar med barnen om vad det innebär och varför vårt samhälle är uppbyggt på demokratiska värden.

 

I barnrådet får barnen själva välja vilka ämnen de vill ta upp. Vi vuxna guidar och handleder barnen när det gäller vilka områden det kan gälla, till exempel utemiljön, innemiljön (material, möblering, etc), firande av högtider (vilka?, hur?) och måltider.

 

Vi introducerar de olika roller som finns på ett möte. Ordförande, sekreterare. Kanske barnen har idéer om några andra roller som kan tillföra mötet något?

 

Vi har barnråd ungefär fem gånger per termin. Det ska bli väldigt spännande att höra vad barnen vill vara med och bestämma om!


Ni kommer givetvis att få information om vad vi diskuterat och beslutar om på dessa barnråd.

Våra utvecklingsområden

På alla förskolor i Malmö Stad arbetas det med utvecklingsområden. Vi har ett kommunövergripande som är Alla barns rätt till stöd. På Erikslust arbetar vi också utifrån Normer och värden och Barns inflytande och delaktighet.

Ett av målen under Normer och värden är att vi arbetar för mångfald och flerspråkighet och lyfter detta genom att spela musik från andra kulturer och prata om vad olika saker heter på andra språk än svenskan.

När det gäller Barns inflytande arbetar vi ständigt för att utgå från barnens intresse i de projekt/tema som styr verksamheten. Barnrådet som vi ska starta upp nästa vecka är också en del av att sträva mot ökande inflytande och delaktighet för barnen.

Alla barns rätt till stöd handlar om att se varje barn och identifiera vilket stöd och vilka utmaningar det unika barnet behöver för att utvecklas. Här arbetar vi kontinuerligt med barnbarometern där vi diskuterar och reflekterar kring varje barn för att se vilka intressen barnet har och vilka kompisar barnet tycker om att leka med.

/Vi pedagoger på Erikslust


Fredagsmys på Diamanten

torsdag 16 februari 2017

Utegrupp 2

 I förmiddags gick utegrupp 2 Skogslekplatsen.

Innan vi gick tillbaka hem till förskolan gick vi förbi nappträdet som finns i Rönneholmsparken.